Werkwijze & Diensten

Ondernemers leven in het nu en zijn niet geïnteresseerd in gisteren

Veel accountants leven echter vaak vooral in het verleden. Feitelijk is de jaarrekening een geschiedenisboekje met een terugblik op het afgelopen jaar, terwijl je vooral wilt kijken naar de toekomst. Daarom is er een grote discrepantie tussen de dienstverlening die door veel accountants wordt aangeboden en dat wat de klant daadwerkelijk zoekt.

Het gaat niet alleen om de cijfers

De jaar/maandcijfers zijn tegenwoordig al snel beschikbaar. Bijna iedere ondernemer heeft wel een vorm van een dashboard of rapportagemethode. De vertaalslag tussen die cijfers en de actualiteit van de dag en hoe je hier als ondernemer op kunt inspelen is het hiaat waar ik graag op inspeel.

Daar zoeken veel mensen een gesprekspartner of klankbord voor. En dan graag iemand die alle aspecten van het ondernemerschap en het leiden van een bedrijf kan overzien. Met mijn klanten bespreek ik, vaak aan de hand van de cijfers, het hele arsenaal dat bij het voeren van een bedrijf aan de orde kan komen. Dat kan op financieel, fiscaal, juridisch, en/of op organisatorisch niveau zijn. Daarbij adviseer ik kritisch waar nodig en bied ik altijd een empathisch luisterend oor.

Accountancy

 • Opstellen jaarrekening
 • Verzorgen fiscale (jaar) aangiftes
 • Begeleiding bij opstellen van budgetten en budgetanalyses
 • Opstellen van interne en externe rapportages

Ondernemer en privézaken

Door de verwevenheid van zakelijk met privé kunnen veel vragen opkomen, bijvoorbeeld:

 • Welke rechtspersoon kan ik het beste kiezen voor mijn bedrijf?
 • Wat is zakelijk en wat is privé?
 • Ik wil een auto van de zaak gaan rijden, wat is mogelijk en wat niet?
 • Met welke zaken moet ik rekening houden om de risico’s voor privé zoveel mogelijk te beperken?
 • Wanneer kan ik met pensioen en is er dan voldoende inkomen en vermogen?
 • Wat is het juiste moment om mijn onderneming over te dragen en wat is daarbij mogelijk?

Veelgestelde vragen

Een bedrijfsovername is een complexe aangelegenheid die vaak een flinke voorbereiding vraagt. Allereerst is er vaak de keuze tussen verkoop aan een externe partij, of verkoop of schenking binnen familieverband.

Samen kijken we niet alleen naar de juridische, fiscale en financiële belangen, maar ook naar de emotionele aspecten die meespelen.

 • Ik help je antwoorden te vinden op vragen als: is mijn beoogde opvolger geschikt?
 • Hoe ga ik om met kinderen die (g)een rol in het bedrijf hebben of willen?
 • Hoe zorg ik voor een eerlijke verdeling onder mijn kinderen?
 • Wat zijn de risico’s van een bedrijfsoverdracht binnen de familie?
 • Wat houden de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) precies in voor mij?
 • En houd ik wel voldoende over voor mijn pensioen?

Na jaren van hard werken is er niets mooier dan je bedrijf aan je kind(eren) toe te vertrouwen. Vaak kennen zij het bedrijf door en door en weten hoe ze het bedrijf verder kunnen ontwikkelen. Maar hoe zit het met de financiën?

 • Wil je jouw middelen weer in het bedrijf investeren?
 • Of moet er bijvoorbeeld externe financiering worden geregeld, en tegen welke voorwaarden?

Fiscale, juridische en financiële begeleiding is daarbij een belangrijk onderdeel, maar goede communicatie, een gezamenlijke visie en vastlegging van afspraken daarover zijn dat evenzeer. Ik begeleid je graag in dit gehele proces, zodat je jouw  bedrijf met een gerust hart kan overdragen.

Dit zijn situaties waar ik diverse klanten bij heb begeleid. Een pasklaar antwoord is er niet. Neem gerust vrijblijvend contact met mij op, dan kijken we samen wat de beste oplossing of aanpak is voor jouw situatie.

Je bent je als ondernemer meestal goed bewust van inkomsten en uitgaven. Maar ben je ook op de hoogte van de invloed van jouw inkomsten en uitgaven op de langere termijn?

 • Hoe gaat jouw vermogens- en inkomenspositie zich naar verwachting ontwikkelen?
 • Wat als je arbeidsongeschikt raakt of onverhoopt komt te overlijden?
 • Welke invloed heeft het overlijden op het vermogen van de nabestaanden?
 • Of kan je al tijdens jouw leven starten met het schenken van vermogen ter besparing van toekomstige erfbelasting?
 • Ook jouw pensioenplannen zijn van belang: wat wil je nog doen of hoe lang wil je nog werken? Hoeveel vermogen heb je hiervoor nodig? Kortom: overzie je jouw financiën in de toekomst?

Neem vrijblijvend contact met mij op

Dit zijn situaties waar ik diverse klanten bij heb begeleid. Een pasklaar antwoord is er niet. Neem gerust vrijblijvend contact met mij op, dan kijken we samen wat de beste oplossing of aanpak is voor jouw situatie.

Als ondernemer ben je eigenlijk altijd bezig met groei en vooruitgang. Je wilt een nieuw pand kopen, een nieuwe activiteit ontplooien, nieuwe markten aanboren, personeel aannemen of een nieuwe samenwerking aangaan. Dan komen er veel vragen op je af:

 • Wat is de juiste bedrijfsvorm?
 • Wat is de beste samenwerkingsvorm?
 • Hoe ga ik het financieren; met eigen- of met vreemd vermogen?
 • Hoe trek ik vreemd vermogen aan; via de bank of misschien crowdfunding?
 • Hoe richt ik het fiscaal in?
 • Hoe richt ik het administratief op een goede manier in?
 • Waar en hoe moet ik mezelf op de loonlijst zetten?
 • Hoe verdeel ik mijn managementvergoeding?

Neem vrijblijvend contact met mij op

Dit zijn situaties waar ik diverse klanten bij heb begeleid. Een pasklaar antwoord is er niet. Neem gerust vrijblijvend contact met mij op, dan kijken we samen wat de beste oplossing of aanpak is voor jouw situatie.

Door omstandigheden kan je bedrijf ook in zwaar weer terecht komen. Je wilt wellicht bepaalde bedrijfsonderdelen afstoten of liquideren. Ook dan spelen er vele vragen:

 • Hoe kan ik snel liquideren?
 • Hoe kan ik personeel laten afvloeien?
 • Kan ik bedrijfsonderdelen samenvoegen?
 • Hoe regel ik het met de belastingdienst?
 • Hoe ga ik om met schuldeisers?
 • Hoe maak ik betalingsafspraken?
 • Kan ik uitstel van betaling aanvragen?
 • Wat gebeurt er bij faillissement en wat zijn de consequenties?
 • Hoe kan ik doorstarten?
 • Loop ik risico’s op persoonlijke aansprakelijkheid?

Ook in zware tijden sta ik uiteraard mij klanten bij en denk ik actief met je mee over de beste opties.

Neem vrijblijvend contact met mij op

Dit zijn situaties waar ik diverse klanten bij heb begeleid. Een pasklaar antwoord is er niet. Neem gerust vrijblijvend contact met mij op, dan kijken we samen wat de beste oplossing of aanpak is voor jouw situatie.

Referenties

“Sander is van grote toegevoegde waarde als accountant en adviseur voor onze bedrijven. Hij adviseert ons gevraagd en ongevraagd met als uitgangspunt over zaken na te denken, maar laat de beslissing aan ons als ondernemers. Hij heeft ons in het verleden naar alle tevredenheid geholpen met de verkoop van diverse bedrijven en staat 110 % voor de onderneming met een realistisch beeld.

Sander bespreekt de juiste financiële informatie die belangrijk is om je bedrijf op een gezonde manier te leiden en te laten groeien of te stabiliseren. Hij is zeer flexibel en accuraat, heeft veel kennis van zaken omtrent zijn vakgebied, die een ondernemer verder kan helpen succesvol te worden en te blijven.

Mede door de adviezen en begeleiding van Sander kunnen wij ondernemen zoals een ondernemer dat graag wil.”

Aad Strörmann, Directeur ABS-Containers B.V. 

SVO accountancy
Sander van Oudheusden

06-53377673
sander@svo-acc.nl